Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie

Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie

Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie

Przebudowa pochylni, schodów, placu, kolorystyka elewacji i iluminacja Bazyliki pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie

Lokalizacja:Paprotnia
Inwestor:Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie)
Iluminacja:Trilux Polska Sp. z o.o.
Projekt:2020